EPOSTAR E 258

EPOSTAR E 258 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, nawierzchniową masą szpachlującą na bazie żywicy nowolakowej. Służy do ręcznego szpachlowania powierzchni betonowych jako samodzielna warstwa chemoodporna. Najczęściej stosowana jest ze szpachlą podkładową EPOSTAR E226 (lub EPOSTAR E226/S), która służy do zamknięcia porów w betonie. Produkt EPOSTAR E 258 odznacza się bardzo wysoką odpornością termiczną i chemiczną – zwłaszcza w środowisku kwaśnym.

KARTA TECHNICZNA
Pobierz
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Pobierz
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Pobierz