EPOSTAR E 258

EPOSTAR E 258 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą szpachlującą na bazie żywicy nowolakowej. Służy do ręcznego szpachlowania powierzchni betonowych zabezpieczanych finalnie żywicą chemoodporną EPOSTAR E 358 lub inną żywicą nawierzchniową. Może być także samodzielną warstwą chemoodporną. Zadaniem tej szpachli jest wyeliminowanie porów w betonie przed aplikacją żywicy nawierzchniowej, gdyż tylko szczelna powłoka daje gwarancję trwałości wykonanego zabezpieczenia. Produkt odznacza się bardzo wysoką odpornością termiczną i chemiczną – zwłaszcza w środowisku kwaśnym.

KARTA TECHNICZNA
Pobierz