EPOSTAR E 115

EPOSTAR E 115 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową typu A/F stosowaną głównie do gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych. W połączeniu z odpowiednimi wypełniaczami może służyć do samodzielnego sporządzania szpachli i mas wyrównawczych oraz jako spoiwo dla kruszyw mineralnych w systemach dekoracyjnych (np. tzw. kamienne dywany). Jest doskonałym rozwiązaniem jako grunt pod posadzki żywiczne oraz jako warstwa szczepna między starym i nowym betonem. Znajduje również zastosowanie jako klej do łączenia materiałów niejednorodnych (beton-metal, MDF-metal, beton-plastik itp.).

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Pobierz
KARTA TECHNICZNA
Pobierz
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Pobierz