PUROSTAR P 223

PUROSTAR P 223 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, twardo-elastycznym tworzywem sztucznym stosowanym w budownictwie inżynieryjnym jako klej do powierzchni betonowych i stalowych oraz do wklejania przejść szczelnych w systemach kanalizacji i odwodnień. Z uwagi na swoje właściwości termoplastyczne nadaje się zwłaszcza do wklejania i uszczelniania dużych przejść szczelnych, które wskutek różnic temperatur i naprężeń odspajają się od klejów mineralnych i nieelastycznych mas epoksydowych. Dodatkowym atutem tego kleju jest możliwość przyspieszania reakcji wiązania nawet w warunkach zimowych oraz łatwa aplikacja zimnego produktu.

KARTA TECHNICZNA
Pobierz
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Pobierz
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Pobierz