EPOSTAR E 125

EPOSTAR E 125 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową typu A/F o obniżonej lepkości stosowaną głównie do gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych o słabej chłonności. Znajduje również zastosowanie do gruntowania materiałów niemineralnych, takich jak np. MDF.

KARTA TECHNICZNA
Pobierz
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Pobierz
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Pobierz