EPOSTAR E 258

Jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą szpachlującą na bazie żywicy nowolakowej. Służy do ręcznego szpachlowania powierzchni betonowych zabezpieczanych finalnie żywicą chemoodporną EPOSTAR E 258 lub inną żywicą nawierzchniową.

Zadaniem tej szpachli jest wyeliminowanie porów w betonie przed aplikacją żywicy nawierzchniowej, gdyż tylko szczelna powłoka daje gwarancję trwałości wykonanego zabezpieczenia. Produkt odznacza się bardzo wysoką odpornością termiczną i chemiczną – zwłaszcza w środowisku kwaśnym.

KARTA TECHNICZNA
Pobierz