EPOSTAR E 125

Jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową typu A/F o obniżonej lepkości stosowaną głównie do gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych o słabej chłonności. Znajduje również zastosowanie do gruntowania materiałów niemineralnych, takich jak np. MDF.